Worlds Awards And Rewards

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

Worlds Awards And Rewards

நோபல் பரிசு உருவான கதை Click Here
நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள்  Click Here
இந்தியருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு – 2014  Click Here
செல் பிரிதல் மற்றும் மறுசுழற்சியை கண்டறிந்த ஜப்பான் விஞ்ஞானிக்கு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு  Click Here
புதிய கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திட்ட மூவருக்கு இயற்பியல் நோபல்  Click Here
நேனோ இயந்திரங்களை வடிவமைத்த 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு வேதியியல் நோபல்  Click Here
52 ஆண்டு கால உள்நாட்டுப் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர உழைத்த கொலம்பியா அதிபருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு  Click Here
பிரபல அமெரிக்க இசைக்கலைஞர் பாப் டிலானுக்கு இலக்கிய நோபல் பரிசு  Click Here
2016 Awards(Jan-Sep)    Click Here
Awards 2016 dec Click Here
2016 Books-Authors(Jan-Sep) Click Here
2015 Books-Authors(Jan-Dec) Click Here
Committees & Commissions 2016 (Jan-Sep) Click Here
Committees & Commissions 2015 (Jan-Dec) Click Here
2016 Sports (Jan – Sep) Click Here
2015 Sports (Jan – Dec) Click Here
MoUs 2016 (Jan – Sep)  Click Here
MoU 2015 (Jan – Dec)  Click Here
2016 List of Summits & Conferences (Jan – Sep) Click Here
2015 List of Summits & Conferences Click Here
Web Portal And Apps Launched Recently  (Jan-Sep) Click Here
2015 Portal,app (Jan-Dec)  Click Here
Appointments 2016(Jan – Sep) Click Here
Defence News – January Click Here
Obituary 2016(Jan – Sep) Click Here
2016 List of Organization Reports(Jan – Sep) Click Here
2015 List of Committees & Organization Reports(Jan – Dec) Click Here
List of Schemes Launched by Modi Government  Click Here
Government Schemes 2016(Jan-Sep)  Click Here
2015 List of Government Schemes Click Here
List of Important Days 2015(Jan – Dec) Click Here