புது ரூபாய்நோட்டு வங்கியில் வாங்கும்போது, இதை மறக்காதீர்கள்

 

  • இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ரூ.500 மற்றும் ரூ.1,000 நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, பழைய நோட்டுகளை வங்கிகளில் கொடுத்து, புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று அரசு கூறியது. இந்த புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்க, அடையாளச் சான்றிதழ் அவசியம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

  • புதிய நோட்டுகளை வாங்கும்போது கொடுக்கப்படும் சான்றிதழ் நகலில், சம்பந்தப்பட்டவர் கைப்பட பெயரோ அல்லது அவர் விவரங்களோ எழுதாமல் சமர்ப்பித்தால், அந்த சான்றிதழ் நகலை வேறு யாராவது தவறாக பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. எனவே, சான்றிதழ் நகலை வங்கியில் கொடுக்கும்போது, கைப்பட எழுதிய விவரங்களும் இருந்தால் நல்லது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
MAANAVAN PEDIA STATE AND GOVERNMENT PLANNING WORLDS AWARDS AND REWARDS MAANAVAN ARTICLE EXAM TIPS AUDIO CURRENT AFFAIRS TAMIL VIDEOS MATHS VIDEOS ONLINE TEST DAILY CURRENT AFFAIRS MONTHLY CURRENT AFFAIRS EXAM STUDY MATERIALS GOVERNMENT EXAM
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.