Waterway Transport | TNPSC | TET Study Materials

நீர்வழிப் போக்குவரத்து

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  • இதுதான் அதிக பயனுள்ள, விலைகுறைவான, கற்றுப்புறச்சூழலைப் பாதுகாக்கக்கூடிய. நீரின் மொத்த நீளம் (ஆறுகள், கால்வாய்கள், தேங்கிய, நீர்கள், இன்னும் பிற இணைந்தவை) 14,500 கி.மீ இவற்றில் 3,500 கி.மீ இயந்திரப் படகு மூலம் இயக்கப்படுகின்றன.

 

Click Here To Get More Details