ஊதியங்கள் மற்றும் இதர படிகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

குடியரசுத் தலைவர் 1,50,000 துணைக் குடியரசுத் தலைவர் 1,25,000
பிரதமர் 1,00,000 ஆளுநர் 1,10,000
உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி 1,00,000 மற்ற உச்சநீமன்ற நீதிபதிகள் 90,000
உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி 90,000 மற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 80,000
தலைமை தணிக்கை அதிகாரி 90,000    

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]