மனித தலையில் உள்ள மொத்த எலும்புகள் எத்தனை

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

மனித தலையில் உள்ள மொத்த எலும்புகள் எத்தனை

Total Number Of Bones In The Human Head

 • ஒரு தடவை கூட லோக்சபாவிற்கு செல்லாத இந்திய பிரதமர் யார்? திரு. சரண்சிங்.
 • உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது? ஜூன் 5 திகதி
 • மனித உடலில் வியர்க்காத பகுதி எது? உதடு.
 • ஒரு ஹெக்டார் என்பது எவ்வளவு ஏக்கர்? கிட்டத்தட்ட 2.5 ஏக்கர்.
 • வேர்க்கடலையின் அறிவியல் பெயர் என்ன? அராக்கிஸ் ஹைபோஜியா
 • பஞ்ச தந்திர கதைகளை எழுதியவர் யார்? விஷ்ணு சர்மா.
 • வருடத்தின் ஒரே நாளில் 24 மணிநேரத்தில் பகலும், இரவும் சரியாக 12 மணிநேரம் மட்டும் வருவது எந்த நாளில்? மார்ச் 21
 • மனித தலையில் உள்ள மொத்த எலும்புகள் எத்தனை? 22
 • ஈக்களின் சுவை உணர் உறுப்பு எது? நாக்கு.
 • தமிழில் வெளிவந்த முதல் வரலாற்று நூல் எது? மோகனாங்கி.
 • பாலில் உள்ளதை விட அதிக கால்சியம் உள்ள காய்கறி எது? வெங்காயம்.
 • கவிஞர் கண்ணதாசன் பாடல் எழுதிய கடைசி படம் எது? மூன்றாம் பிறை.
 • தமிழில் முதல் நாவல் எழுதியவர் யார்? தமிழில் முதல் நாவலை எழுதியவர் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை. அவர் 1879ல் எழுதிய ‘பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்‘தான் தமிழில் முதல் உரைநடை வடிவ நாவல்.
 • நமது இந்திய நேரம் எந்த இடத்தினை அடிப்படையாய் வைத்து கணிக்கப்படுகிறது? அலகாபாத்.
 • அறிவியல் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது? பிப்ரவரி 28.
 • நாய்களே இல்லாத ஊர் எது? சிங்கப்பூர்.
 • மனிதர்களைக் கண்டு பயப்படும் வியாதிக்குப் பெயர் என்ன? ஆன்ட்ரோ போபியா.
 • எந்தத் தட்பவெப்பத்திலும் உறையாத தனிமம் எது? ஹீலியம்.
 • உலகிலேயே அதிக தித்திப்பான பொருள் எது? தாலின். இது கெடெம்பே என்ற செடியில் இருந்து கிடைக்கிறது.
 • வைரத்தில் மொத்தம் எத்தனை மூலைகள் உள்ளன? ஆறு மூலைகள்.