முக்கிய ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைகோள்கள்…

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

Image result for main rocket and the satellites

முக்கிய ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைகோள்கள்

 1. PSLV – C11 – CHANDRAYAN 1 -2008
 2. PSLV – C20 – 25.02.13 – SARAL
 3. PSLV – C21 – 9.9.2012 – SPOT 6 (FRANCE ) – INDIAS 100th satellite
 4. PSLV – C22 – 01.07.2013- IRNSS 1A
 5. PSLV – C23 – 30.06.2014 – 4 countries satellites
 6. PSLV – C24 – 04.04.2014- IRNSS 1B
 7. PSLV – C25 -05.11.2013 – MANGALYAAN
 8. PSLV – C26 – 16.10.2014 – IRNSS 1C
 9. PSLV – C27 – 28.03.2015- IRNSS 1D
 10. PSLV – C28 – 10.07.2015- DMC 3- ENGLAND 5 SATELLITES
 11. 11.PSLV – C30 – 28.09.2015- ASTROSAT
 12. 12.GSAT 7- AREIAN SELA – 30.08.2013 – RUKMINI (FIRST NAVY FORCE SATELLITE )
 13. 13.GSLV D5 – GSAT 14- 05.01.2014
 14. 14.GSAT 16- AREIAN 5- 06.12.2014
 15. GSLV D6 – GSAT 6 -27.08.2015( 6 மீ விட்டம் உள்ள பெரிய ஆண்டெனா அமைக்கபட்டுள்ளது)

முக்கிய ஏவுகணைகள் மற்றும் அதன் இலக்கு:

 1. அக்னி -1 —> 1-700 கி.மீ
 2. அக்னி -2 —> 2000 கி.மீ வரை
 3. அக்னி -3 —> 2500 – 3000 கி.மீ
 4. அக்னி -4 —-> 3500-4000 கி.மீ
 5. அக்னி -5 —-> 5000 கி.மீ வரை

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”LATESTS GOVERNMENT JOBS” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://www.maanavan.info/” target=”_blank” color=”#094237″ hover_color=”” background_color=”#9E9FF2″ hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]