பிரதமர்கள் பதவிக்காலம்

Deal Score0

                                                                   Image result for term of prime minister of india

 

 

      பிரதமர்கள் பதவிக்காலம்

 

 1. ஜவாஹர்லால் நேரு 1947-1952

 

 1. ஜவாஹர்லால் நேரு 1952-1957

 

 1. ஜவாஹர்லால் நேரு 1957-1962

 

 1. ஜவாஹர்லால் நேரு 1962-1964

 

 1. குல்சாரிலால் நந்தா 1964-1964

 

 1. லால்பகதூர் சாஸ்திரி 1964-1966

 

 1. குல்சாரிலால் நந்தா 1966-1966

 

 1. இந்திரா காந்தி 1966-1967

 

 1. இந்திரா காந்தி 1967-1971

 

 1. இந்திரா காந்தி 1971-1977

 

 1. மொரார்ஜி தேசாய் 1977-1979

 

 1. சரண் சிங் 1979-1980

 

 1. இந்திரா காந்தி 1980-1984

 

 1. ராஜீவ் காந்தி 1984-1989

 

 1. வி.பி. சிங் 1989-1990

 

 1. சந்திரசேகர் 1990-1991

 

 1. பி.வி. நரசிம்ம ராவ் 1991-1996

 

 1. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 1996-1996

 

 1. எச்.டி தேவகௌடா 1996-1997

 

 1. ஐ.கே. குஜ்ரால் 1997-1998

 

 1. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 1998-1999

 

 1. அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 1999-2004

 

 1. மன்மோகன் சிங் 2004-2009

 

 1. மன்மோகன் சிங் 2009-2014

 

 1. நரேந்திர மோடி 26.5.2014

 

LATESTS GOVERNMENT JOBS