புதிய மாற்றங்களுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு – ஜனவரியில் அறிவிக்கப்படும்

Image result for Teacher Eligibility Test with the new changes - will be announced in January

TNTET: புதிய மாற்றங்களுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு – ஜனவரியில் அறிவிக்கப்படும்

 

WhatsApp Image 2016-11-16 at 9.21.33 AM

 

 

MAANAVAN PEDIA STATE AND GOVERNMENT PLANNING WORLDS AWARDS AND REWARDS MAANAVAN ARTICLE EXAM TIPS AUDIO CURRENT AFFAIRS TAMIL VIDEOS MATHS VIDEOS ONLINE TEST DAILY CURRENT AFFAIRS MONTHLY CURRENT AFFAIRS EXAM STUDY MATERIALS GOVERNMENT EXAM
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.