தமிழ்நாடு

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  • தமிழ் ஆட்சிமொழியாக உள்ள நாடுகள் (இலங்கை, பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர், மலேசியா).
  • தமிழ் மாநிலத்தின் மொத்த நிலபரப்பு -1,30,068 ச.கி.மீ.
  • இந்தியாவில் பரப்பளவில் தமிழ்நாடு – 11 வது இடத்தினை வகிக்கின்றது.
  • இந்தியாவின் தமிழ்நாடு 86 கி.மீ அகலமான கடற்கரையினைக் கொண்டது.
  • மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையும் இணையும் இடம் (நீலகிரி).
  • ஆங்கிலேயர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று மாகாணங்கள் (பம்பாய், கல்கத்தா, மதராஸ்).
  • 1881 ஆம் ஆண்டு மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்த மாகாணங்கள் (26).
  • மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட போது இருந்த மாவட்டங்கள்

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]