Study Materials

பதிப்புரிமைச் சட்டம்

பதிப்புரிமைச் சட்டம்

Copyright Law

பதிப்புரிமைச் சட்டம்

 • புத்தகங்கள், இலக்கியப் பணிகள், இசை, திரைப்படச் சுருள், வீடியோ, CD, DVD முதலியவற்றில் வணிக நோக்கத்திற்காக செய்தல், விற்றல், வாடகைக்கு விடுதல் மற்றும் பகிர்மானம் செய்து பதிப்புரிமை அல்லது பிற உரிமைகள் மீறுதல் எந்தப் பிரிவின் கீழ் குற்றம்?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 5 / rw 63
 • பதிப்புக்காக கணினி திட்டத்தில் மீறுகை நகலை அறிந்தே பயன்படுத்துதல் எந்தச் சட்டப்பிரிவின் கீழ் குற்றம்?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 63 B
 • பதிப்புரிமைச் சட்டத்தினால் வழங்குறப் பெற்ற பதிப்புரிமை அல்லது பிற உரிமைகள் மீறுகை 2 ஆவது தடவையாக அல்லது பின்னிட்டு செய்தால் எந்தச் சட்டப்பிரிவின் கீழ் குற்றம்?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 63 A
 • பதிப்புரிமைச் சட்டத்தை மீறி நகல்கள் பிரதிகள் செய்திடும் நோக்கத்திற்காக அச்சு தகடுகள் கைவசம் வைத்திருத்தல் எந்தச் சட்டப்பிரிவின் கீழ் குற்றம்?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 65
 • பொய்யான பதிவுகள் தயாரிக்க கொடுக்க பதிவேட்டில் பொய்யான பதிவுகள் செய்தல் குற்றத்திற்கான தண்டனைச் சட்டம் என்ன?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 67
 • ஒலிப்பதிவு, வானொலி, திரைப்படச் சுருள் முதலானவற்றை அத்தகைய பிரிவு செய்தவர் பெயர், முகவரி இன்றி, பதிப்புரிமை உரிமையாளர் குறிப்பிடாமல் மற்றும் திரைப்படச் சுருள் சான்றிதழ் இன்றி வெளியிடுதல் குற்றத்திற்கான தண்டனைச் சட்டம் என்ன?
  • பதிப்புரிமைச் சட்டம் 1957 பிரிவு 52 – A r/w 68 – A

 

 

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker