தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள்

  1. வேளாண்மை தொழிலைச்சார்ந்த தொழில்கள் (Agro based).
  2. உலோக தொழிற்சாலைகள் (Mineral),
  3. பொறியியல் தொழிற்சாலைகள் (Engineering)

வேளாண்மை தொழில் சார்ந்த தொழில்கள்

  • பருத்தி நெசவாலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள், உணவு பதப்படுத்தும் ஆலைகள், கச்சாப் பொருட்கள் (Raw Material) கொண்டு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள்.
  • தொழிற்சாலைகளில் 25% நெசவாலைகள் ஆகும்.
  • 27% மக்கள் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நெசவுத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
  • தமிழ்நாட்டில் 808 – பஞ்சாலைகள், 834 – நூற்பாலைகள் சேலத்தில் 8620 ஆலைகள், ஈரோட்டில் 5000 நெசவாலைகள் உள்ளன.
  • கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் – பனியன்கள், பின்னல் ஆடைகள் (Hosiery)

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]