சையது மரபு

  • துக்ளக் மரபின் வீழ்ச்சிக்குப்பின் முல்தானின் ஆளுநர் கிஸிர்கான் டெல்லியைக் கைப்பற்றி சையது மரபை தோற்றுவித்தார். அவரது மறைவிற்குப்பின் அவரது மகன் முபாரக்ஷா ஆட்சியேறினார். டெல்லி நீதிமன்றத்தில் இந்துமத உயர்குடியினரை நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. யமுனை நதிக்கரையில் “முபாரக் பாத்” என்னும் நகரை நியமித்தார்.
  • முபாரக் மறைவுக்குப்பின் முகமது ஷா மன்னரானார். லாகூர் ஆளுநர் பஹ்லுல் லோடி உதவியுடன் மாளவத்தின் மீது படையெடுத்து வென்றார். இவ்வெற்றிக்கு காரணமாக பஹ்லுல் லோடிக்கு “கானிகான” என்ற பட்டத்தை சூட்டினார். முகமது ஷாவை அடுத்து அலாவுதீன் ஷா மன்னரானார். இவர் திறமையற்று செயல்பட்டதால் பஹ்லுல் லோடி டெல்லியின் ஆட்சியைக் கைப்பற்றி சையது வம்சத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தார்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.