உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய குறிப்பு

Deal Score+5

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  1. உச்சநீதிமன்றம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு- 26 ஜனவரி 1950
  2. உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகார எல்லை – இந்தியா
  3. உச்சநீதிமன்றத்தின் அமைவிடம் – புதுதில்லி
  4. உச்சநீதிமன்றத்துக்கான அதிகாரமளிப்பு – இந்திய அரசியலமைப்பு
  5. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கான மேல்மூறையீடு – இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்(தூக்கு தண்டனை உள்பட தண்டனையை நீக்க மட்டும்.
  6. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமன முறை – நிர்வாக தேர்வு (கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது)
  7. உச்சநீதிமன்றத்தின் குறிக்கோளுரை – அறம் உள்ளவிடத்து வெற்றி உள்ளது.
  8. தற்போதைய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி – பி.சதாசிவம். (19 ஜூலை 2013)
  9. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான தகுதிகள்:
  10. இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]