தமிழ்நாட்டின் மண்வளம்

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

தமிழ்நாட்டின் மண்வளம்

1.வண்டல்மண் (Alluvial Soil)

  1. கரிசல் மண் (Black Soil)
  2. செம்மண் (Red Soil)
  3. துருக்கல் மண் (Laterite Soil)
  4. உவர் மண் (Saline Soil)

வண்டல் மண்

  • காணப்படும் இடம் : தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம், கடலூர் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் (மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளிலும் டெல்டா பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது)
  • காணப்படும் சத்துக்கள் : சுண்ணாம்பு, பொட்டாசியம், மெக்னிசீயம் குறைவான நைட்ரஜன், பாஸ்பர அமிலம்
  • பயிரிடப்படும் பயிர்கள் – நெல், கரும்பு, வாழை, மஞ்சள்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]