தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு

  1. மலைப்பகுதி
  2. பீடபூமிப் பிரதேசம்
  3. சமவெளிப் பிரதேசம்

மலைப்பகுதி:

  • தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதியை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையைச் சார்ந்த பகுதி, கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் என்று பிரிக்கலாம்.
  • இவை இரண்டும் நீலகிரியில் தொட்டபெட்டா என்ற இடத்தில் இணைகின்றன.

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்:

  • மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மேற்குத் கடற்கரைக்கு இணையாகச் சென்றாலும் அதன் ஒரு பகுதி மட்டும் தமிழ்நாட்டின் எல்லைக்குள் காணப்படுகிறது. அவை நீலகிரி மலைகள், ஆனைமலை, பழனிமலை, கொடைக்கானல் குன்று, குற்றாலமலை, மகேந்திரமலை, அகத்தியர் மலை ஆகியவையாகும்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]