Special States Status | TNPSC | TET Study Materials

சிறப்புத் தகுதி பெற்ற மாநிலங்கள்

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

சிறப்புத் தகுதி பெற்ற மாநிலங்கள்

 • இவ்வகை மாநிலங்கள் பொருளதாரத்தில் பின்தங்கி இருப்பதாலும் (அ) புவியியல் அமைப்பில் பின்தங்கிய தன்மை.
 • இவ்வகைத் தகுதி மூலம் இம்மாநிலங்கள் மத்திய அரசின் நிதி உதவியைப் பெறுகின்றன.
 • அவற்றில் 90% உதவி 10% கடன்கள்.

இன்றுவரை 11 மாநிலங்கள் சிறப்புத் தகுதியைப் பெற்றுள்ளன.  அவையாவன.

 

 • அஸ்ஸாம்,
 • நாகலாந்து,
 • ஜம்மு காஷ்மீர்,
 • இமாச்சலப்பிரதேசம்.
 • மணிப்பூர்,
 • மேகாலயா,
 • திரிபுரா,
 • சிக்கிம்,
 • அருணாச்சலப்பிரதேசம்
 • மிசோரம்,
 • உத்ரகாண்ட்.
Click Here To Get More Details