இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரங்கள்

  1. 1918 – பம்பாய் காங்கிரசு மாநாடு – அடிப்படை உரிமைத் தீர்மானம்
  2. 1928 – மோதிலால் நேரு அறிக்கை – அடிப்படை உரிமைகள் – இவற்றில் பத்து உரிமைகள் இன்றைய அடிப்படை உரிமைகளாக உள்ளன.  பாராளுமன்ற முறை – சிறுபான்மையினர் நலம்
  3. 1931 – கராச்சி மாநாடு – அடிப்படைக் கடமைகள் (42 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம்)
  4. 1935 – இந்தியச் சட்டம் – இந்திய அரசியலமைப்பில் 60 சதவிகிதப் பகுதி இச்சட்டத்திலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது – ஆளுநர், அவசர காலப் பிரகடனம், மத்திய – மாநில அரசு.
  5. பிரிட்டிஷ் – பாராளுமன்ற முறை, ஒற்றைக் குடியுரிமை, சட்டம் இயற்றுதல்.
  6. அமெரிக்க அரசியலமைப்பு – குடியரசுத் தலைவர், நீதித்துறை சுதந்திரம், நீதிப்புணராய்வு, அரசியலமைப்பு முகவுரை தொடக்கம், அடிப்படை உரிமைகள்.
  7. ஜெர்மனி ரீக் – குடியரசுத் தலைவரின் அவசர காலப் பிரகடனம்
  8. அயர்லாந்து (காந்தியக்அரசுநெறிக் கோட்பாடுகள் கொள்கை)
  9. இந்திய அரசியலமைப்புப் பேரவை, நீண்ட விளக்க விவாதத்திற்குப் பின்னர், 1949 நவம்பர் 26 ஆம் நாள், அரசியலமைப்பினை ஏற்றுக்கொண்டு, 1950 ஜனவரி 26 ஆம் நாள், இந்திய அரசியலமைப்பை நடைமுறைப்படுத்தின.
  10. டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத் முதல் குடியரசுத் தலைவராகப் பதவி ஏற்றார். இந்நாளைப் போற்றும் வண்ணம் ஜனவரி 26 ஆம் நாளைக் குடியரசு தினமாகக் கொண்டாடுகின்றோம்.

 

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.