சிற்றிலக்கியங்கள்

Deal Score+27

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

 

dh-300x142

 • தமிழில் சிற்றிலக்கியம் தோன்றி வளர்ந்த வரலாற்றினை முன் வைக்கும் முனைவர் .வீ.ஜெயராமன் “தொல்காப்பியர் காலத்தில் இடம்பெற்ற சிற்றிலக்கிய வித்து சங்க காலத்தில் ஆற்றுப்படையாக முளைவிட்டு, ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் அந்தாதியாகத் துளிர்த்து, ஏழாம் நூற்றாண்டில் கோவையாகிச் செடியாகி, எட்டாம் நூற்றாண்டில் உலாவாக மரமாகி, ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கலம்பகமாகக் கிளைத்து,பதினோராம் நூற்றாண்டில் சதகமாகவும், பரணியாகவும் அரும்பி,    பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் பிள்ளைத் தமிழாக மொட்டாகி, பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பள்ளாகக் காய்த்து, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் குறவஞ்சியாகக் கனிந்தது” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

தோற்றம்

 • சங்க காலத்திலேயே சிற்றிலக்கியத்திற்கான தோற்றம் தொடங்கியது எனலாம்.
எண் பாட்டு பாடியவர் பாடப் பெற்றோர்
1. திருமுருகாற்றுப் 
படை
நக்கீரர் குமரவேள்
2. பொருநராற்றுப் 
படை
முடத்தாமக் 
கண்ணியார்
கரிகாற் சோழன்
3. சிறுபாணாற்றுப் 
படை
நத்தத்தனார் நல்லியக் கோடன்
4. பெரும்பாணாற்றுப் 
படை
கடியலூர்
உருத்திரங்
கண்ணனார்
தொண்டைமான்
இளந்திரையன்
5. மலைபடுகடாம் 
(
அல்லது)
கூத்தராற்றுப் படை
பெருங் 
கௌசிகனார்
நன்னன் 
 • பத்துப்பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்களாக அமைகின்றன.
 • அக்காலத்திலேயே ஆற்றுப்படை ஒரு துறையாகவும், தனிப் பெரும் பாடலாகவும் வளர்ந்தது.
 • ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் தமிழ் இலக்கியம் வளர்ச்சி பெற்று,புதிய இலக்கிய வகைகளான காப்பியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், நீதி நூல்கள் எனத் தமிழில் உருவாயின.
 • பிரபந்தம் என்ற சொல்லைத் தமிழில் யாப்பு என்ற சொல்லோடு இணைத்துப் பார்க்கலாம்.இரண்டும் கட்டுதல் என்ற பொருளிலேயே வழங்கப்படுகின்றன.
 • பாட்டியல் நூல்களின்படி 96 வகைப் பிரபந்தங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தால்,அதில் காப்பியம், புராணம், சிறு நூல்கள்என அனைத்தும் இடம் பெற்றிருப்பதை அறிய முடிகிறது.
 • பிரபந்தம் என்ற சொல் தமிழில் சிறிய இலக்கியங்களைக் குறிக்கலாயிற்று.

காலம்

 • ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் தோன்றிய சங்க  காலத்திலிருந்தே சிற்றிலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றாலும், சிற்றிலக்கியம் உச்ச நிலையில் இருந்த காலத்தை நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டி உள்ளது.
 • “பல்லவர் காலத்தைப் பக்தி இலக்கியக் காலமென்றும்
 • இடைக்காலச் சோழர் காலத்தைக் காப்பியக் காலமென்றும் அதன் மேலோங்கிய தன்மையாற் கூறுகிறோமே,
 • அதுபோல நாயக்கர் காலத்தைச் சிற்றிலக்கியக் காலம் என்று அழைக்கலாம்”என்கிறார் டாக்டர் தமிழண்ணல்.
 • அதாவது கி.பி.15, 16, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளை நாம் சிற்றிலக்கியக் காலமென்று அழைக்கலாம்.

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]