Popular Boundary Lines | TNPSC | TET Study Materials

புகழ்பெற்ற எல்லைக் கோடுகள்

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

புகழ்பெற்ற எல்லைக் கோடுகள்

 

  1. டியுரண்ட் கோடு (Durand Line) :
  • இந்தியாவுக்கும்ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையே உள்ள எல்லைக்கோடு.1986ல் மார்டிமர் டியுரண்ட் (Mortimer Durand) என்பவரால் வரையப்பட்டது. இந்த எல்லைக் கோட்டை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்டது.ஆனால்,ஆப்கானிஸ்தான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
  1. ஹிண்டன்பர்க் கோடு (Hindenburg Line):
  • ஜெர்மனிக்கும் போலந்திற்கும் இடையே உள்ள கோடு. முதல் உலகப் போருக்குப் பின் ஜெர்மனி இதிலிருந்து பின்வாங்கிக் கொண்டது.
  1. மகிநாட் கோடு (Maginot Line):
  • பிரான்ஸ், இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன் ஜெர்மனியிடமிருந்து பாதுகாக்க, ஜெர்மனி எல்லைக் கோட்டருகே உள்ள தனது கோட்டையை சுற்றி 320 கி.மீ.க்கு அமைத்துக் கொண்ட பாதுகாப்பு அரண்கொண்டதாகும்.
Click Here To Get More Details