அக்டோபர் 12 – உலக ஆர்த்ரைடிஸ் தினம்!

 

Image result for world day of arthritis

 

 

  • ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி உலக முடக்குவாத தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

 

  • இந்த நோயானது ஆர்த்ரைடிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆர்த்ரைடிஸ் மற்றும் ரூமாட்டிக் வியாதிகளுக்கு எதிரான சர்வதேச அமைப்பு, 1996-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த தினத்தை அனுசரித்து வருகிறது.

 

  • இந்த தினமானது ஆர்த்ரைடிஸ் எனப்படும் முடக்குவாக்கு நோய்க்கு எதிரான விழிப்புணர்வை உண்டாக்கவும், அதுகுறித்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும் உதவுகிறது.

 

  • ரூமாட்டிசத்திற்கு எதிரான ஐரோப்பிய ஒன்றிணைப்பு என்னும் அமைப்பானது, முன்னர் குறிப்பிட்ட ஆர்த்ரைடிஸ் மற்றும் ரூமாட்டிக் வியாதிகளுக்கு எதிரான சர்வதேச அமைப்புடன் இணைந்து இது தொடர்பான அனைத்து முயற்சிகளை, ஒரு தனி இணையத்தளம் அமைத்து முன்னெடுத்துவருகிறது.
TAMIL VIDEOS MATHS VIDEOS Online Test DAILY CURRENT AFFAIRS MONTHLY CURRENT AFFAIRS EXAM STUDY MATERIALS LATESTS GOVERNMENT JOBS
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.