நெட்’ தேர்வு அறிவிப்பு: விண்ணப்பிக்க நவ.16 கடைசி நாள்.

Image result for National Eligibility Test image

 

நெட்’ தேர்வு அறிவிப்பு: விண்ணப்பிக்க நவ.16 கடைசி நாள்.

Online Application Form Submission: 17:10:2016 to 16:11:2016 | Last date of submission of Fee through online generated Bank Challan: 17:11:2016 | Correction in Particulars of application form on the website: 22:11:2016 to 29:11:2016 | NET Jan 2017 Exam Date : 22-01-2017.

 

 

 

 

APPLY NOW

 

TAMIL VIDEOS MATHS VIDEOS Online Test DAILY CURRENT AFFAIRS MONTHLY CURRENT AFFAIRS EXAM STUDY MATERIALS

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.