கிலாபத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

கிலாபத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

Khilafat and Non-Cooperation Movement

கிலாபத் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம்

  • கிலாபத் பிரச்சனைக்கும் இந்திய அரசியலுக்கு நேரடித் தொடர்பு இல்லாத போதும், கிலாபத் தலைவர்கள் (அலிசகோதரர்கள், மௌலானா ஆசாத், ஹக்கிம் அஜ்மல்கான் மற்றும் ஹஸ்ரத் மொஹானி) இந்துக்களின் ஆதரவைச் சேர்த்துக் கொள்வதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருந்தனர். 
  • காந்தி இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, இந்து – முஸ்லீம் ஒற்றுமையுடன் பிரிட்டிஷை எதிர்த்துப் போராட எண்ணினார்.
  • துருக்கி உடன்பாட்டின் அம்சங்கள் மிகவும் கடுமையாக இருந்தன. 
  • இதனை அரசு வெளியிட்டதும், ஹன்ட்டர் கமிட்டியின் பஞ்சாப் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய அறிக்கையை வெளியிட்டதும், இந்தியர்களைக் கோபம் அடையச் செய்தது.  இவ்வாறு அரசியல் சூழ்நிலை, கிலாபத் பிரச்சனையோடு ஒரு கோணத்தில் இணைந்து போனது.
  • தொடக்கத்தில் கிலாபத் தலைவர்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளைப் பொதுக்கூட்டங்கள் மனுக்கள் அளிப்பது கிலாபத்துக்கு ஆதரவாகத் தூது அனுப்புவது ஆகியவைகளில் நிறுத்திக் கொண்டனர். 
  • பின்னாளில் தீவிரவாத அணுகுமுறை வெளிப்பட்டது.  இதில் பிரிட்டிஷ் அரசோடு எல்லா வழிகளிலும் ஒத்து உழைக்காமல் தீவிரமாகப் போராடுவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.
  • மைய  கிலாபத்  கமிட்டி  அலகாபாத்தில்   கூடியது.  இந்தக் கூட்டத்தில் பல கிலாபத் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.  இந்தக் கூட்டத்தில் அரசோடு ஒத்துழையாமை பற்றிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. 
Click Here to Download