சம்பரன்

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

சம்பரன்

Champaran

சம்பரன்

  • 19 – ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், சம்பரன் (பீகார்) என்னுமிடத்தில் ஐரோப்பியத் தோட்ட முதலாளிகள் பயிர் செய்பவர்களை, ‘இண்டிகோவை’ 3:20 என்ற விகிதத்தில் பயிரிடும்படி வற்புறுத்தினர்.  ஆனால் இண்டிகோ பயிரிட்டது. 
  • அதிக லாபத்தைத் தராத போது தங்கள் நஷ்டத்தை ஈடுசெய்வதற்காக அதிக வரியை பயிர் செய்பவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கத் தொடங்கினர்.
  • இந்த நேரத்தில் தான் (1917) காந்தி தனது போராட்டத்தை துவக்கி பயிர் செய்பவர்கள் இழந்த தொகையை மீண்டும் கிடைக்கும்படிச் செய்தார்.
  • அகமதாபாத்தில் (மார்ச் – 1918) மில் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையே ‘பிளேக் போனஸ் தொடர்பாகக் கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டது. 
  • ப்ளேக் நோய் நின்றவுடன் மில் முதலாளிகள் ப்ளேக் போனஸ் கொடுப்பதை நிறுத்திவிட விரும்பினர். 
  • ஆனால் விலைவாசி ஏற்றத்தால் தொழிலாளிகள் போதுமான தொகை ஈடாகத் தரவேண்டும் என்று வாதிட்டனர். 
  • காந்தி இதில் தலையிட்டு ஒரு தீர்ப்பாயம் ஏற்படுத்தி நிலையைச் சரிசெய்து கொள்ளும்படி ஆலோசனை கூறினார். 
Click Here to Download