மத்தியப்பிரதேசம்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

மத்தியப்பிரதேசம்:-

1. தலைநகரம் போபால்
2. பரப்பளவு 3,08,252ச.கி.மீ
3. மக்கள் தொகை 60,385,118
4. வளர்ச்சி விகிதம் 24,74%
5. ஆண் பெண் விகிதம் 919
6. கல்வியறிவு 63,74%
7. மாவட்டங்கள் 48
8. மொழிகள் ஹிந்தி
  • மத்தியப்பிரதேசம் முக்கிய விவசாய மாநிலம். இது தொலை தொடர்புக்கான கண்ணாடி இழைகளை நாட்டில் உற்பத்தி செய்த முதல் மாநிலமாகும்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]