இந்திய மாநிலங்கள்

 

இந்திய மாநிலங்கள்

 தமிழ்நாடு:-

1. தலைநகரம் சென்னை
2. பரப்பளவு 1.30.058ச.கி.மீ
3. மக்கள் தொகை 62.405.679
4. வளர்ச்சி விகிதம் 11.72 %
5. ஆண் பெண் விகிதம் 987
6. கல்வியறிவு 73.50%
7. மாவட்டங்கள் 32
8. மொழிகள் தமிழ்

 

  • இதன் பொருளாதாரம் வேளாண்மையை நம்பியுள்ளது.
  • முக்கிய உணவுப் பயிர்கள் அரிசி, ஜாவார், ராகி, பாஜரா சோளம் மற்றும் பருப்புவகைகள்.
  • கரும்பு, பருத்தி எண்ணெய் வித்துக்கள், சூரியகாந்தி மலர், காப்பி, தேயிலை, ரப்பர், முந்திரி, தேங்காய் போன்ற பணப்பயிர்கள் போன்றவை மிகுதியாக வளர்கின்றது.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.