இந்தியப் பிரதமர்கள் மற்றும் அவர்களின் பதவிக்காலம்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

1.     ஜவஹர்லால் நேரு   1947 – 1964
2.     குல்சாரிலால் ந்ந்தா மே 1964 ஜீன் 1964
3.     லால் பகதூர் சாஸ்திரி 1964 – 1966
4.     குல்சாரிலால் ந்ந்தா 11.1.1966 – 24.1.1966
5.     இந்திரா காந்தி 1966 – 1977
6.     மொராஜி தேசாய் 1977 – 1979
7.     சரண் சிங் 1979 -1980
8.     இந்திரா காந்தி 1980 – 1984
9.     இராஜிவ் காந்தி 1984 – 1989
10.    வி.பி.சிங் 1989 – 1990
11.    சந்திர சேகர் 1990 – 1991
12.    நரசிம்மராவ் 1991 – 1996
13.    அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 16.5.1996 – 29.5.1996
14.    தேவகௌடா 1996 – 1997
15.    .கே.குஜ்ரால் 1997 – 1998
16.    அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் 1998 .99 1999 – 2004
17.    டாக்டர் மன்மோகன் சிங் 2004 – 2009 -2009 இன்றுவரை

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]