இந்திய அரசியலமைப்பு முறை பெறப்பட்ட நாடுகள் மற்றும் கொள்கைகள்

அமெரிக்கா முகப்புரை அடிப்படை உரிமைகள் நீதிப் புணராய்வு நீதிபதிகள் பதவி நீக்கம்முறை சுதந்திர நீதித்துறை
இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற முறை பிரதம மந்திரி சட்டம் இயற்றும் முறை சட்டத்தின் வழி ஆட்சி ஒற்றைக் குடியுரிமை
அயர்லாந்து அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தல் முறை குடியரசு தலைவரால் இராஜ்ய சபைக்கு 12 உறுப்பினர் நியமனம்
கனடா மத்தியில் வலிமையுடன் கூடிய கூட்டாட்சி முறை மத்திய மாநில அரசுக்கு இடையில் அதிகார பகிர்வு மற்றும் எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரசிடம் உள்ள நிலை
தென் ஆப்ரிக்கா சட்டதிருத்த முறை
ரஸ்யா அடிப்படைக் கடமைகள் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்
ஆஸ்திரேலியா பொதுப்பட்டியல் மத்திய மாநில உறவுகள்
ஜெர்மனி அவசரநிலை பிரகடனத்தில் போது அடிப்படை உரிமைகள் இடைநீக்கம்
ஜப்பான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்ப்பட்ட சட்டங்கள் நடைமுறைபடுத்தப்படும் முறை
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 1935 (மூன்றில் இரண்டு பங்கு இதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. கூட்டாட்சி முறை ஆளுநர் பதவி நெருக்கடி கால நிலை

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.