இந்திய அரசியலமைப்பு சில முக்கிய TNPSC வினாக்கள்

சில முக்கிய TNPSC வினாக்கள் விடையுடன்

 1. மந்திரிகள் சபை மக்களவை கூட்டு பொறுப்பு உள்ளதாக இருக்கிறது
 2. அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமைகள் பிரிவு 3 பிரிவில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
 3. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஒய்வு பெறும் வயது 65
 4. இந்திய குடியரசின் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படியான தலைவர் குடியரசுத்தலைவர்.
 5. குடியரசுத்தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது மாநில சட்டப் பேரவையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் பாராளுமன்ற இரு அவைகளும்.
 6. சபா நாயகரை தேர்ந்தெடுப்பவர் மக்களவை
 7. மக்களவையின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை
 8. மக்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குபவர் சபாநாயகர்
 9. பாராளுமன்ற இரு கூட்ட தொடர்களுக்கான இடைவெளி 6 மாதங்கள்
 10. பண மசோதா தாக்கலாவது மக்களவை மட்டும்
 11. பொது கணக்கு குழு தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பவர் சபாநாயகர்
 12. இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இதுவரை நிதிநெருக்கடிக்கான அவசர சட்டத்தை அமுல்படுத்தியது எப்போழுதும் இல்லை.
 13. தற்போது மக்களவையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 545
 14. சர்க்காரியா கமிஷ்னர் நியமனம் செய்யப்பட்டது மத்தியமாநில அரசு உறவுமுறை ஆராய.

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.