Study Materials

இந்திய வரலாற்றில் முக்கிய ஆண்டுகள்

இந்திய வரலாற்றில் முக்கிய ஆண்டுகள்

 • கி.மு. 2500 – 1800 – சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
 • கி.மு. 599 மஹாவீரர் பிறப்பு, நிர்வாணா – 523 கி.மு. (539 – 469)
 • கி.மு. 567 – புத்தரின் பிற்பு, ஞானமடைதல் – கி.மு. 487
 • கி.மு. 327 – 326 அலெக்ஸாண்டரின் இந்தியப் படையெடுப்பு
 • கி.மு. 269 – 232 – அசோகரின் ஆட்சி
 • கி.மு. 261 – கலிங்கப் போர்
 • கி.மு. 58 விக்ரம சகாப்த துவக்கம்
 • கி.மு. 30 சாத்வாகன வம்ச ஆட்சி (தக்காணம்) பாண்டியர் ஆட்சி (தென்னிந்தியா)
 • கி.பி. 78 சகா சகாப்தம்
 • கி.பி. 320 – (319) – குப்த சகாப்தம் துவக்கம்
 • கி.பி. 330 – 380 – சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்தன் ஆட்சி (காளிதாசரின் காலம்) இந்துமத மறுமலர்ச்சி
 • கி.பி. 606 – 647 – ஹர்ச வர்த்தனரின் ஆட்சி
 • கி.பி. 629 – 645 – யுவான்சுவாங் இந்தியா வருகை
 • கி.பி. 622 – ஹிஜிரா சாகப்தம் துவக்கம்
 • கி.பி. 712 – சிந்து பகுதிக்கு அரேபிய படையெடுப்பு (முகமது பின் காசிம்)

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker