இடுகுறிப்பெயர் – காரணப்பெயர் | idukuri peyar

Deal Score+15

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tamil-grammar

இடுகுறிப்பெயர் :

 • நம் முன்னோர்கள் எந்தக் காரணமும் கருதாமல் ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக இட்ட பெயரே இடுகுறிப்பெயர்.
 • காரணம் அறியவியலாப் பெயர்கள் எல்லாம் இடுகுறிப்பெயர்களே.
 • மண், நாய், கோழி, மலை, காடு, மாடு என்பன இடுகுறிப்பெயர்களே.

இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் :

 • மலை என்பது அனைத்து மலைகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
 • காடு என்பது அனைத்துவகைக் காடுகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
 • மாடு என்பது பல்வகை மாடுகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
 • இவ்வாறு அனைத்துக்கும் பொதுவாக வரும் இடுகுறிப்பெயர்களை இடுகுறிப்பொதுப்பெயர் எனக் கூறுவர்.

இடுகுறிச் சிறப்புப்பெயர் :

 • ‘மரம்’ என்னும் சொல் மா, பலா, வாழை, தென்னை முதலான மரவகை அனைத்திற்கும் இடுகுறிப்பெயராய்ப் பொதுவாக வரும்.
 • ‘தென்னை’ என்னும் சொல் ஒரு காரணமும் இன்றி, இடுகுறிப்பெயராய் நின்று, ஒரு பொருளுக்கே (தென்னைமரம்) சிறப்பாய் வருவதனால் இடுகுறிச் சிறப்புப் பெயராயிற்று.

காரணப்பெயர்:

 • காரணம் கருதி இடப்பட்ட பெயர்கள் காரணப்பெயர்கள் எனப்படும்.
 • தமிழில் காரணப்பெயர்களே மிகுதியாக உள்ளன.
 • பிறமொழிகளில் இடுகுறிப்பெயர்களே மிகுதியாக உள்ளன.
 • பறவை (பறப்பதனால்), வளையல் , செங்கல் , முக்காலி, கரும்பலகை எனப் பலவற்றைக் கூறலாம்.

காரணப் பொதுப்பெயர்

 • ‘பறவை’ என்னும் சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம். பறப்பதனால் பறவை எனக் காரணம் கருதி வழங்கும் பெயராயிற்று.
 • காகம், குயில், புறா, கிளி ஆகிய அனைத்தையும் ‘பறவை’ என்னும் பொதுச்சொல்லால் அழைக்கிறோம். அதனால், இதனைக் காரணப் பொதுப்பெயர் என்கிறோம்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]