ஹவாய் எரிமலையில் செவ்வாய் அனுபவம் – காணொளி

செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ்க்கை அனுபவம் எப்படியிருக்கும் என்று அறிவதற்கான வழமைக்கு மாறான ஒரு பரிசோதனையை விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று முடித்திருக்கிறது.

செவ்வாயைப் போலவே நிலப்பரப்பைக் கொண்ட ஹவாய் பிராந்திய எரிமலை ஒன்றில் இவர்கள் ஒருவருடம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

இவை குறித்த பிபிசியின் காணொளி.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.