ரியோ ஒலிம்பிக்… 2வது ‛ஹாட்ரிக்’ தங்கம் வென்றார் உசேன் போல்ட்!

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  •  ரியோ டி ஜெனிரோ: ரியோ ஒலிம்பிக்கில் 200 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் தங்கம் வென்று 2வது முறையாக ‛ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்துள்ளார் உசேன் போல்ட். பிரேசில் நாட்டின் ரியோவில், ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், ஆண்கள் 200 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில், உலகின் ‛மின்னல் வேக மனிதன்’ என்று அழைக்கப்படும் ஜமைக்கா வீரர் உசேன் போல்ட், போட்டி தூரத்தை 19.78 வினாடிகளில் கடந்து தங்கம் வென்றுள்ளார்.

 

  • இரண்டாவதாக வந்த கனடாவின் ஆன்ட்ரி டி கிராசி (20.02 வினாடி) வெள்ளி பதக்கத்தையும், 3வது வந்து பிரான்சின் கிறிஸ்டோப் லிமைட்ரி (20.12 வினாடி) வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளனர்.

  • இதன் மூலம், ஒலிம்பிக் 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக 3 தங்கம் வென்று ‛ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்துள்ளார் உசேன் போல்ட். பீஜிங், லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் 100 மீட்டர், 200 மீட்டர் மற்றும் 4×100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றிருந்த உசேன் போல்ட், ரியோ ஒலிம்பிக்கில் 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் தங்கம் வென்று ‛ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்தார்.

 

  • தற்போது 200 மீட்டர் ஓட்டத்திலும் தங்கம் வென்று 2வது முறையாக ‛ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்துள்ளார் உசேன் போல்ட். ஒலிம்பிக்கில் உசேன் போல்ட் வெல்லும் 8வது தங்கப்பதக்கம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.