சூழல் பிரச்சினைகள்

Review Score0
  • ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் மேலதிக நைதரசன்.
  • களைக்கொல்லிகள், பூஞ்சைக்கொல்லிகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், மற்றும் ஏனைய உயிர்க்கொல்லிகள் போன்றவற்றின் தாக்கங்கள்.
  • எல்லா வகையான இயற்கை ecosystemகளையும், வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல். * அரிப்பு
  • களைகள் – Feral Plants and Animals

உயிர் பாதுகாப்பற்ற வேளாண் தொழிலாளர்கள்

  • அமெரிக்காவில் விவசாயமானது மிகவும் அபாயகரமான தொழில்துறைகளுள் ஒன்றாக மதிப்பிடப்படுகிறது.
  • விவசாயிகளுக்கு உயிராபத்து விளைவிக்க்கூடிய அல்லது உயிராபத்து இல்லாத காயங்களுக்கும், வேலைசார்ந்த நுரையீரல் நோய்களுக்கும், சத்தத்தால் ஏற்படும் கேட்கும்திறன் இழப்பிற்கும், தோல் நோய்களுக்கும் மற்றும் ரசாயனம் பயன்படுத்துதல், நீண்ட நேரம் சூரிய ஒளியில் இருப்பதால் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட புற்றுநோய்களுக்கும் ஆளாகக்கூடிய உயர் அபாயத்தில் இருக்கிறார்கள்.
  • அமெரிக்காவில் ஒரு சராசரி ஆண்டில் 516 தொழிலாளர்கள் விவசாய வேலை செய்கையில் மடிகின்றனர்.
  • (1992-2005). இந்த மரணங்களில், டிராக்டர்களில் நசுங்கி இறப்பவர்கள் 101 பேர். ஒவ்வொரு நாளும், கிட்டத்தட்ட 243 தொழிலாளர்கள் வேலைநேர காயங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர், இதில் 5 சதவிகிதம் நிலையான இயலாமைக்கு காரணமாகின்றனர்.
Click Here To Get More Details