அவசரநிலை பிரகடனம்

அவசரநிலை பிரகடனம் (Emergency Provisions)

உறுப்பு 352 – 360

இந்தியாவில் 3 வகையான நெருக்கடி நிலைகள் உள்ளன.

  1. தேசிய நெருக்கடி நிலை உறுப்பு 352
  2. மாநில நெருக்கடி நிலை உறுப்பு 356
  3. நிதி நெருக்கடி நிலை உறுப்பு 360

தேசிய நெருக்கடி நிலை உறுப்பு 352

  • பேரினாலோ அல்லது வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பினாலோ அல்லது ஆயுத கிளர்ச்சியினாலோ இந்தியாவிற்கு நெருக்கடி நிலவுவதாக குடியரசு தலைவர் மனநிறைவு கொள்ளும்போது இந்தியா முழுமைக்கோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கோ குடியரசுத் தலைவர் தேசிய நெருக்கடி நிலையை பிறப்பிக்கலாம் ஆனால் கேபினெட் அமைச்சரவை எழுத்து வடிவில் குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரைக்கவேண்டும்.
  • ஆனால் இதற்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு மாத காலத்திற்குள் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் ஒப்புதல் பெறப்பட்டால் அடுத்த 6 மாத்த்திற்கு தொடர்ந்து செயலில் இருக்கும்
  • இதுவரை 3 முறை நெருக்கடிநிலை பிரகடனங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
  1. சீனப்போர் (1962 – 1968)
  2. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு (1971)
  3. உள்நாட்டு அமைதிக்குலைவு காரணமாக(1975 – 1977)

 

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.