ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் உள்ள குறியீடுகள் பற்றி தெரியுமா?

Deal Score+3

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் உள்ள குறியீடுகள் பற்றி தெரியுமா?

  • தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்த ஸ்மார்ட் கார்டுகளில் ஐந்து வகை உள்ளது.
  • இந்த ஐந்து வகை குறியீடுகள் என்ன குறிக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம்.

PHHRICE குறியீடு:

  • ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் இந்த குறியீடு இருந்தால் அரசி, பருப்பு, எண்ணை உள்ளிட்ட ரேஷன் கடைகளில் அளிக்கப்படும் அனைத்துப் பொருட்களையும் பெறலாம்.

PHAA குறியீடு:

  • ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளில் இந்த குறியீடு இருந்தால் 35 கிலோ அரிசி மற்றும் அனைத்துப் பொருட்களும் கிடைக்கும்.

NPHH அல்லது NPHH-L குறியீடு:

  • இந்த குறியீடு குறிப்பிடபப்ட்டு இருந்தால் அரிசி உட்பட அனைத்துப் பொருட்களும் கிடைக்கும்.

NPHHS குறியீடு:

  • இந்த குறியீடு உள்ள கார்டில் சர்க்கரை மட்டும் தான் கிடைக்கும்.

NPHHNC குறியீடு:

  • இந்த குறியீடு கொண்ட அட்டையில் எந்தப் பொருட்களும் கிடைக்காது. இதனை ஒரு அடையாள அட்டையாக மட்டும் பயன்படுத்த முடியும்.