பயிர்களும் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களும்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

பயிர்களும் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களும்:

பயிர்கள் மாநிலம்
1.  அரிசி v மேற்கு வங்காளம்

v உ.பி.,

v பஞ்சாப்

v மத்தியப் பிரதேசம்

2.  கோதுமை v உத்திரப்பிரதேசம்

v பஞ்சாப்

v ஹரியானா

v மத்தியப் பிரதேசம்

3.  சோளம் v கர்னாடகா

v ஆந்திரப் பிரதேசம்

v உத்திரப் பிரதேசம்

4.  மொத்த தானிய வகைகள் v மஹாராஷ்டிரா

v கர்னாடகா

v ராஜஸ்தான்

v உத்திரப்பிரதேசம்

5.  பருப்பு வகைகள் v மத்தியப் பிரதேசம்

v உத்திரப் பிரதேசம்

v மஹாராஷ்டிரா

6.  மொத்த உணவு தானியங்கள் v உத்திரப்பிரதேசம்

v பஞ்சாப்

v மேற்கு வங்காளம்

7.  நிலக்கடலை v ஜராத்

v ஆந்திரப் பிரதேசம்

v தமிழ்நாடு

8.  ரேப்சீப் & மாஸ்டர் v ராஜஸ்தான்

v உத்திரப்பிரதேசம்

v ஹரியானா

9.  சோயாபீன் v மத்தியப் பிரதேசம்

v ஹரியானா

v ராஜஸ்தான்

10.          சூரியகாந்தி v ராஜஸ்தான்

v ஆந்திரப் பிரதேசம்

v மஹாராஷ்டிரா

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]