நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

முக்கிய நிறுவனங்களும் அவை முதன் முதலில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டும் இடமும்:

.எண்   தொழில் நிறுவனம்   தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இடம்
1.   பருத்தி ஆலை   1818 கல்கத்தா
2.   சணல் ஆலை   1855 மேற்கு வங்காளம்
3.   அயர்ன் & ஸ்டீல்   1907 ஜாம்ஷெட்பூர்
4.   சர்க்கரை ஆலை   1900 பீகார்
5.   சிமெண்ட்   1904 மெட்ராஸ் (சென்னை)
6.   சைக்கிள்   1938 கல்கத்தா
7.   காகிதம்   1812 சிராம்பூர் (மே.வ.)

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]