அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

சிமெண்ட்

  • சிமெண்டைக் கண்டுபிடித்தவர் ஜோசப் அஸ்பிடின் என்ற ஆங்கிலேய கட்டடத் தொழிலாளி (1824)
  • இவர் கண்டுபிடித்த சிமெண்டைப் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் என்று அழைத்தனர்.
  • சிமெண்ட் என்பது சுண்ணாம்புக்கல், களிமண், ஜிப்சம், போன்ற பொருட்களைக் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்து வெப்பப்படுத்தி, குளிர வைத்து, பொடியாக்கிக் கிடைக்கும் ஒரு வேதிக் கலவையாகும்.
  • காரை என்பது சிமெண்ட்டும், மணலும், நீருடன் கலந்த கலவை ஆகும்.
  • கற்காரை (கான்கிரீட்) என்பது சிமெண்ட், மணல், ஜல்லிக் கற்கள், நீர் சேர்ந்த கலவை, கட்டடங்கள், பாலங்கள், அணைக்கட்டுகள் கட்டுவதற்கு இது பயன்படுகிறது.
  • வலுவூட்டப்பட்ட காரை – இரும்புக் கம்பிகள் அல்லது எஃகு வலைகளைக் கற்காரையோடு சேர்த்துப் பெறப்படுவது.
  • வலுவூட்டப்பட்ட காரைகள், அணைக்கட்டுகள், பாலங்கள், வீட்டின் மேல்தளம் மற்றும் தூண்கள் கட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதைக் கொண்டு பெரிய குடிநீர்த் தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர் வடிகால்களையும் அமைக்கிறார்கள்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]