பீஹார்

பீஹார்:-

1. தலைநகரம் பாட்னா
2. பரப்பளவு 94,163 ச.கி.மீ
3. மக்கள் தொகை 83,998,509
4. வளர்ச்சி விகிதம் 28.62%
5. ஆண் பெண் விகிதம் 919
6. கல்வியறிவு 41%
7. மாவட்டங்கள் 38
8. மொழிகள் ஹிந்தி
9. முக்கியத் தொழில் நெல், கோதுமை, சோளம், கரும்பு, உருளை, பிற
10 சுற்றுலாத் தலங்கள் புத்தகயா, வைசாலி, நாளந்தா, பவபுரி, ச்சராம், பிற
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.