உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலராக வேண்டுமா.. 5 பரீட்சையைத் தாண்டனும்

Deal Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலராக வேண்டுமா.. 5 பரீட்சையைத் தாண்டனும் 

Assistant Open Education Officer Should 5 Exam

  • ஐந்து துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மட்டுமே உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் பணி மாறுதல் பெற முடியும் என தொடக்கக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
  • உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் 5 தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 5 தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மட்டுமே பணி மாறுதல் பெற முடியும்.
  • உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் பணி மாறுதல் பெற ஐந்து துறைத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களால் மட்டும்தான் முடியும். மற்றவர்கள் பணி மாறுதல் பெற முடியாது.

5 தேர்வுகளில் தேர்ச்சி

  • பள்ளி துணை ஆய்வாளர், சார்நிலை அலுவலர்களுக்கான கணக்கு, மாவட்ட அலுவலக நடைமுறை உள்ளிட்ட 5 துறை மற்றும் சிறப்புத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் உதவி தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் பணி மாறுதல் பெற முடியும்.

சீனியாரிட்டி பட்டியல்

  • அரசு நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் சீனியாரிட்டி படி உதவி தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களாக பணி மாறுதல் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது 2017க்கான உதவி தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான மாநில சீனியாரிட்டி பட்டியலை கல்வித்துறை தயாரித்து வருகிறது.

மாவட்ட வாரியாக பரிந்துரை

  • இந்தப் பட்டியலில் 2010 டிச.31 வரை நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக பணியில் சேர்ந்தவர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். இதற்கான பரிந்துரைகளை அந்தந்த மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர்கள் இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்ப உள்ளனர்.

குற்ற வழக்குகள் இருக்கக் கூடாது

  • பட்டியலில் இடம் பெறுவோர் 2016 டிசம்பர் 31க்குள் பள்ளி துணை ஆய்வாளர், சார்நிலை அலுவலர்களுக்கான கணக்கு, மாவட்ட அலுவலக நடைமுறை உள்ளிட்ட 5 துறை மற்றும் சிறப்புத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.அன்றைய தேதியில் 57 வயது பூர்த்தி அடைந்தோராக இருக்க கூடாது. குற்றவழக்குகள் ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவையில் இருக்க கூடாது என தொடக்க கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தொடக்கக் கல்வித்துறை எச்சரிக்கை

  • இந்த 5 தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறாதோரை பரிந்துரை செய்தால், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கல்வித்துறை எச்சரித்துள்ளது. தகுதியானவர்களை மட்டுமே பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்பதில் தொடக்க கல்வித்துறை உறுதியாக உள்ளது.