ஐந்திணை ஐம்பது

  • ஒவ்வொரு திணைக்கும் பத்துப் பாக்களாக ஐந்து திணைகளுக்கும் ஐம்பது வெண்பாக்களைக் கொண்ட நூல்ஐந்திணை ஐம்பது என்று பெயர் பெற்றது.
  • முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், பாலை, நெய்தல் என்ற வரிசையில் திணைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
  • கருத்து வளமும் நடை வளமும் கொண்டது இந்நூல்.
  • இதனை இயற்றியவர் மாறன் பொறையனார்.
  • மாறன் என்பது இவருடைய தந்தையார் பெயராதல் கூடும்.
  • எனவே பொறையனார் என்பது இவர் இயற்பெயர் எனலாம்.
  • இந்நூலின் முதற் செய்யுளிலேயே திருமால், முருகவேள், சிவபெருமான் என்னும் மூன்று கடவுளரின் திருப்பெயர்களும் இடம் பெறச் செய்தமையின் இவருடைய சமயம் வைதீகம் என்பது தெரிகின்றது.

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.