2016 – அக்டோபர் மாதத்தின் முக்கிய தினங்கள்

Image result for important dates in october month

2016 – அக்டோபர் மாதத்தின் முக்கிய தினங்கள்

 • அக் 01 – உலக முதியோர் தினம் / உலக பாலே நடன தினம் / தேசிய ரத்த தானம் தினம் / உலக சைவ உணவாளர் தினம்
 •  அக் 02  – தூய்மை இந்தியா இயக்க தினம் / அனைத்துலக வன்முறையற்ற ( அகிம்சை ) தினம் / உலக சைவ தினம்
 •  அக் 03 – சர்வதேச போராட்ட நாள் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது /  உலக இயற்கை சூழல் தினம்
 • அக் 04 –  உலக விலங்குகள் தினம் / கோல்ப் விளையாடுபவர்கள் தினம்
 • அக் 05 – உலக ஆசிரியர் தினம்
 • அக் 06 – உலக வனவிலங்கு தினம்
 • அக் 07 –  உலக புன்னகை தினம்
 • அக் 08 –  இந்திய விமானப்படை நாள் / உலக மனிதாபிமான செயல் தினம்
 • அக் 09 –  உலக தபால் தினம் / இந்திய அயல்பணி தினம் ( Indian Foreign Service Day ) / இந்திய தரைப்படை நாள் ( Indian Territorial Army Day )
 • அக் 10 – உலக மன நலம் நாள் / மரண தண்டனைக்கு எதிரான உலக தினம்
 • அக்  11 – சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம்
 • அக்  12 – சர்வதேச மூட்டு அழற்சி நோய் தினம் ( World Arthritis Day )
 • அக் 13 –  உலக பேரழிவு குறைப்பு தினம் / பெண்களுக்கு ஏற்படும் மார்பக புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட No Bra Day / உலக பார்வை தினம்  கொண்டாடப்படுகிறது
 • அக்  14 – பெண்களுக்கு ஏற்படும் மார்பக புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தேவையான நிதியை திரட்டும் நாள் Big Pink Day / உலக தரநிர்ணய நாள் ( World Standards Day )  /  சர்வதேச முட்டை தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது
 • அக் 15 – இளைஞர் எழுச்சி தினம் ( டாக்டர். A. B.J. அப்துல் கலாம் பிறந்த தினம் ) / உலக கை கழுவுதல் தினம் / உலக கிராமப்புற பெண்கள் தினம்
 • அக்  16 – உலக உணவு தினம்
 • அக் 17 –  உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம்
 • அக் 20  – தேசிய ஒற்றுமை தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது
 •  அக் 21 – தேசிய ஊர்வன விழிப்புணர்வு தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது. / ஆப்பிள் தினம்
 •  அக் 23 –  Mole Day ( Chemistry : Mole Unit )
 • அக் 24 –  ஐக்கிய நாடுகள் சபை தினம் / World Development Information Day / உலக போலியோ தினம்
 • அக் 27 – World Day for Audio Visual Heritage (UNESCO)
 • அக் 30 – உலக சிந்தனை தினம்
 • அக் 31 – தேசிய ஒற்றுமை தினம் (சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்த தினம் / இந்திராகாந்தி நினைவு தினம்) / உலக சிக்கன தினம்
 • அக்டோபர் மாத முதல் திங்கள் கிழமை – உலக வாழ்விட தினம் ( அக்டோபர் 03 / 2016 )
 • அக்டோபர் மாத இரண்டாவது வியாழக்கிழமை – உலக பார்வை தினம் ( அக்டோபர் 13 / 2016 )
 • அக்டோபர் மாத இரண்டாவது வெள்ளிகிழமை – உலக முட்டை தினம் ( அக்டோபர் 14 / 2016 )
 • அக்டோபர் மாத இரண்டாவது சனிக்கிழமை – உலக நல்வாழ்வு மற்றும் நோய்த் தணிப்பு கவனிப்பு நாள் ( World Hospice and Palliactive Care Day ) (அக்டோபர் 08 / 2016)
 • தேசிய வன விலங்குகள் வாரம் – அக்டோபர் 02 முதல் 08 வரை
 • உலக விண்வெளி வாரம் – அக்டோபர் 04 முதல் 10 வரை
 • தேசிய தபால் வாரம் 2016 – அக்டோபர் 09 முதல் 15 வரை
 • ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு வாரம் 2016 – அக்டோபர் 31 முதல் நவம்பர் 05 வரை
 • தூய்மை இந்தியா வாரம் 2016 – செப்டம்பர் 25 முதல் அக்டோபர் 02 வரை

 

MAANAVAN PEDIA STATE AND GOVERNMENT PLANNING WORLDS AWARDS AND REWARDS MAANAVAN ARTICLE EXAM TIPS AUDIO CURRENT AFFAIRS TAMIL VIDEOS MATHS VIDEOS ONLINE TEST DAILY CURRENT AFFAIRS MONTHLY CURRENT AFFAIRS EXAM STUDY MATERIALS
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.