மலரும் பூ - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

மலரும் பூ

சந்திரனைக் கண்டும் 
பூக்கள் பூக்கிறதங்கே 

அல்லியும் இல்லை இவைகள்
அப்படிப் பூப்பதற்கு 

அவள் வந்திருக்கிறாள் போல!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.