தொலைந்தவன் நான் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

தொலைந்தவன் நான்

தேடுவாய் என்ற நம்பிக்கையில் தான் தொலைந்து போனேன்!

தொலைந்த பிறகே புரிந்துகொண்டேன்

நீ வேறு யாரையோ
தேடிவைத்துவிட்டாயென்று..

– செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.