காதல் ரேகை - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

காதல் ரேகை

உன் கையைப் பிடித்து நடந்ததால்தான் என் கையில்
ஒட்டிக்கொண்டது ரேகைகள்!!

– செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.