உயிர்ச்சாயம் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

உயிர்ச்சாயம்

துடைத்து வைக்க விடுவதாயில்லை!

உன் உதட்டுச் சாயம் 
பட்ட காலிக் கோப்பையொன்று…

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.