இருண்ட பக்கம் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

இருண்ட பக்கம்

அவளை நான் நிலவென்று வர்ணித்ததை நிரூபித்துவிட்டாள்!

சட்டென்று விட்டுவிலகி அவளுக்கும்
இருண்ட பக்கம்  இருக்கிறதென்று!!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.