அடைக்கும் தாழ் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

அடைக்கும் தாழ்

அன்பிற்கும் உண்டு அடைக்கும் தாழ்

அது

அம்பிற்குரியவர்களின்
மௌனம்!!!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.