வேண்டாம் நீ

Deal Score0

நீ இருப்பதற்கும் இல்லாததற்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்று ஏதுமில்லை

உன்னுடன் இருக்கும் பொழுதில்
உடலளாலும்
உனைவிட்டு இருக்கும் பொழுதில்
மனதாலும்
ஏதோவொன்றால் எப்பொழுதும்
உன்னுடன் இணைக்கப்பட்டே இருக்கிறேன்

நீ வேண்டாம்; உன் நினைவுகளே போதும்!!!

அவ்வளவே…

– செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image