மலரும் பூ

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

சந்திரனைக் கண்டும் 
பூக்கள் பூக்கிறதங்கே 

அல்லியும் இல்லை இவைகள்
அப்படிப் பூப்பதற்கு 

அவள் வந்திருக்கிறாள் போல!

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image